نگارپردازان هدیش

درباره ما

شرکت مهندسین مشاور نگارپردازان هدیش در سال 1387 به سرپرستی مهندس ملک ملکی و دکتر بهرنگ دریای لعل با اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه تاسیس شد. رویکرد اصلی این گروه متخصص، ارتقاء سطح کیفی تولید ساختمان بوده است و رسالت آن بهبود کیفیت ایجاد فضاهای معمارانه و شهری متناسب با نیاز امروز بشر است. شایان ذکر است این شرکت در دو رشته اصلی ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی و همچنین رشته ساختمان های آموزشی، درمانی، فرهنگی و ورزشی دارای گواهینامه صلاحیت و سابقه کار مفید می باشد.

گواهینامه های نگارپردازان هدیش

گواهینامه های نگارپردازان هدیش

همکاران نگارپردازان هدیش

همکاران نگارپردازان هدیش

فهرست