ساختمان تجاری و اداری

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. پروژه ها
  4. chevron_left
  5. ساختمان تجاری و اداری

موقعیت :

کوچصفهان، گیلان

وضعیت :

اتمام ساخت

سرپرست طراحی :

ملک ملکی

طراحی :

کیمیا سودبخش، فا طمه اسماعیلی و صدف زاهدی

رندرینگ :

پرازنته :

تاریخ پروژه :

دی 1395 - فروردین 1399

مشاهده پروژه

موقعیت :

گلسار، رشت

وضعیت :

اتمام ساخت

سرپرست طراحی :

ملک ملکی

طراحی :

کیمیا سودبخش

رندرینگ :

محمد کانونی

پرازنته :

تاریخ پروژه :

تیر 1395 - آذر 1395

مشاهده پروژه
فهرست